دیاناویستا
BUSINESS CONSULTING GROUP
دیاناویستا
Iran,also called Persia,and officially the Islamic Republic of Iran,is a country in Western Asia.With 82 million inhabitants,Iran is the world's 18th most populous country.
دیاناویستا
A new approach to business ...
Previous
Next

جست و جوی بازار

دیاناویستا با ارائه سرویس‌ها و تبلیغات مرتبط، برای شرکت‌های خارجی در راستای بهبود معاملات سازمان یافته در خاورمیانه یا اروپا گام برمی‌دارد.

توسعه کسب و کار

معرفی شرکت و تجارت شما به دیگر شرکت‌های مرتبط خصوصی و دولتی در خاورمیانه و اروپا از اهداف این مجموعه است.

خدمات مشاوره

دیاناویستا با تحلیل و بررسی حرفه‌ای بازار قادر به ارائه مشاوره‌ها و پیشنهادهای کاربردی در راستای گسترش فعالیت و تجارت شما می‌باشد.

درباره ما

گروه مشاوره دیانا ویستا یک گروه مشاوره‌ای در زمینه بازرگانی و فیلد تجهیزات پزشکی است که توسط گروهی از متخصصان ماهر و مجرب تشکیل شده و با بهره‌مندی از کارشناسان و وکلای مطرح بین‌المللی به گسترش فعالیت‌های بازرگانی در بازارهای خاورمیانه و اروپا می‌پردازد.
Milad Tower
Tehran - Iran
pasargad
Fars - Iran
Azadi Tower
Tehran - Iran
Burj Khalifa
Dubai-Emirates
Previous
Next

گروه دیانا ویستا یک موسسه مشاوره و بازرگانی برای دریافت نمایندگی از انواع شرکت‌های معتبر در سطح جهان وبالاخص در فیلد تجهیزات پزشکی است…

ارائه کلیه مذاکرات پیش از قرارداد و ارزیابی وضعیت کلان اقتصادی و مهمترین اطلاعات تجاری در مورد خاورمیانه (بالاخص ایران) و اروپا (بالاخص ایتالیا)

ارائه خدمات در خاورمیانه (بالاخص ایران) و اروپا (بالاخص ایتالیا) به منظور پیشبرد و تسهیل امور بازرگانی و گسترش کار شرکا و همتایان خود.

دیانا ویستا یک موسسه مشاوره‌ای و بازرگانی برای دریافت نمایندگی از شرکت‌های مختلف و معتبر در سطح جهان است و با داشتن یک شعبه در خاورمیانه و نیز شعبه‌ای دیگر در ایتالیا به عنوان هماهنگ کننده فعالیت کرده و می‌تواند مطابق با حوزه‌های کاری خود سرویس‌های مختلفی را ارائه نماید.

Arab health 2020

گروه دیانا ویستا ضمن حضور در نمایشگاه Arab health و ارائه توانمندی های خود در این زمینه، شرکا و شرکتهای قدرتمندی را در زمینه زنان و زیبایی و تجهیزات پزشکی شناسایی و ارزیابی کرده و سعی در گسترش فعالیت های خود و همتایان خود دارد.

Our services helping your business to be

A NEW APPROACH TO ...

About Us

Diana Vista Consulting is a Business and Legal consulting group that has been
established by a group of skillful and qualified experts in corporating issues,
operating through a team of professionals

Phone +39 339 183 33 90
Phone +98 21 26 20 79 04

Find Us Here